Ubezpieczenia Dzierżoniów, usługi ubezpieczeniowe Dzierżoniów, Hestia Dzierżoniów, PZU Dzierżoniów, Allianz Dzierżoniów, Compensa Dzierżoniów, Hdi Dzierżoniów, Warta Dzierżoniów.

Ubezpieczenia komunikacyjne
Autocasco
Car Assistance
Szyby

Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia firm
Dom letniskowy
Dom w budowie

Ubezpieczenia na życie i zdrowie
Porozmawiajmy o życiu

Odpowiedzialność Cywilna gospodarstwa rolnego
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie mienia gospodarstwa rolnego
Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

CARGO

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie pokrywa skutki szkód spowodowanych przez zdarzenia losowe min. takie jak: huragan, opady śniegu, uderzenie piorunu, ogień, eksplozja, powódź, grad, zalanie, usuwanie się ziemi
 

Korzyści
Rolnik ma znaczną swobodę wyboru najkorzystniejszego wariantu ubezpieczenia.

Wariant podstawowy obejmuje

 sprzęt rolniczy, materiały i zapasy,
 ziemiopłody,
 zwierzęta gospodarskie,
 ruchomości domowe to jest meble, sprzęt audiowizualny i zmechanizowany, urządzenia domowe, odzież i in. przedmioty osobistego użytku.

Warianty dodatkowe pozwalają ubezpieczyć

 ruchomości domowe - od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 mienie ruchome - od zalania,
 aparaty i inne urządzenia elektryczne - od przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi,
 zwierzęta - od kradzieży,
 sprzęt rolniczy - od kradzieży.


Dane teleadresowe
Mapa dojazdu


usługi ubezpieczeniowe, doradztwo, ubezpieczenia, Dzierżoniów, Dzierzoniow, Beata Grzegórska, tanio, Hestia Dzierżoniów, PZU Dzierżoniów, Allianz Dzierżoniów, Compensa Dzierżoniów, Hdi Dzierżoniów, Warta Dzierżoniów.


Copyright © 2009 UbezpieczeniaTanio.info  |  Kontakt  |  Wyświetleń: 4445